g.png

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

11 września 2017 zebranie ogólne

23 października 2017  konsultacje indywidualne *

04 grudnia 2017 – zebranie ogólne dla klas IV (informacja o ocenach proponowanych), konsultacje indywidualne dla klas I-III

08 stycznia 2018 – zebranie ogólne dla klas I - III (informacja o ocenach proponowanych)

14 marca 2018  konsultacje indywidualne *

09 kwietnia 2018 – zebranie ogólne dla klas IV (informacja o ocenach proponowanych)

21 maja 2018 konsultacje indywidualne *

04 czerwca 2018 zebranie ogólne dla klas I - III (informacja o ocenach proponowanych) 

 

 * spotkanie z rodzicami uczniów wagarujących, sprawiających trudności wychowawcze, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z licznymi ocenami niedostatecznymi

 

Terminy wystawiania ocen w roku szkolnym 2017/2018

 

KLASY MATURALNE

01.12.2017r - wstępna klasyfikacja śródroczna (prognozowane oceny)

15.12.2017r - ostateczna klasyfikacja śródroczna

04.04.2018r - wstępna klasyfikacja końcoworoczna (prognozowane oceny)

18.04.2018r - ostateczna klasyfikacja końcoworoczna

 

POZOSTAŁE KLASY

05.01.2018r - wstępna klasyfikacja śródroczna (prognozowane oceny)

02.02.2018r - ostateczna klasyfikacja śródroczna

29.05.2018r - wstępna klasyfikacja końcoworoczna (prognozowane oceny)

12.06.2018r - ostateczna klasyfikacja końcoworoczna

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !