g.png

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2018 roku

 

icon pdf Terminy - komunikat Dyrektora CKE

 

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2015 roku

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu:

 

1. Etap pisemny

» 15czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

  

2. Etap praktyczny

»od 16 do 19 czerwca 2015 r.

dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

 

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015 r.)

 

»od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r.

dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

 

»28 sierpnia 2015 r.

przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół; data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

 

Sesja 1.: styczeń – luty 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

8 stycznia
2015 r.

15 stycznia 2015 r.

od 9 stycznia do
27 lutego 2015 r.

27 marca 2015 r.

 

Sesja 2.: maj – lipiec 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

22 czerwca
2015 r.

23 czerwca 2015 r.

od 25 maja do
6 lipca 2015 r.

28 sierpnia 2015 r.

Kalendarz Wydarzeń

Wt Lip 17
Wakacje
Śr Lip 18
Wakacje
Cz Lip 19
Wakacje
Pt Lip 20
Wakacje
So Lip 21
Wakacje

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !