g.png

DORADCA ZAWODOWY

 

mgr Joanna Tyrpak

 

 

GODZINY PRACY

 

    Poniedziałek   

     Wtorek         

      Środa        

    Czwartek        

     Piątek           

14.15-16.15

8.45-13.45  

7.45-12.45

7.40-10.40

9.30-12.30

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

ZADANIA I CELE

 

Cel podstawowy:

 

Doradca Zawodowy ułatwia młodym ludziom podejmowanie świadomych decyzji, pomoc w realnej ocenie własnych szans i możliwości oraz przybliżenie zasad rządzących rynkiem pracy.

 

Cele ogólne:

 

» przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i marginalizacji społecznej absolwentów lubińskich  szkół;

» aktywizacja zawodowa społeczności lokalnych;

» zapewnienie stałego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji;

» praktyczne wykorzystywanie i utrwalanie wiedzy zdobytej na lekcjach przedsiębiorczości;

» dostarczanie aktualnych informacji o rynku pracy i możliwościach dalszego kształcenia;

» wskazywanie szansy zdobycia zawodu przez uczniów niepełnosprawnych

 

Cele główne:

 

» przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,

» przygotowanie ucznia do roli pracownika,

» przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieciw podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

» pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu (w ramach lekcji przedmiotowych),

» gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

» udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,

» prowadzenie grupowych zajęć aktywizującychprzygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

WYDARZENIA

 

świadomie wybieram przyszłość

 

CERTYFIKAT

W bieżącym roku szkolnym uczniowie szkoły brali udział w ogólnopolskiej kampanii  społecznej „Świadomie wybieram przyszłość” organizowanej przez portal KluczDokariery.pl.  Celem kampanii było  pokazanie młodzieży, iż posiadają pewne typy osobowości zawodowej i mogą sami kształtować własną ścieżkę kariery zgodną z ich osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi. W ramach kampanii uczniowie otrzymali bezpłatny dostęp do Kwestionariusza Obszarów i Kompetencji Zawodowych, który powiązany jest m.in. z bazą kierunków oferowanych przez wyższe uczelnie.

 

  • Certyfikat_kampanii_SWP

ZAPROSZENIE DO II EDYCJI

Zapraszam do uczestnictwa w II edycji kampanii społecznej pt. „Świadomie wybieram przyszłość".

 

Celem akcji jest „pokazanie młodzieży, iż posiadają pewne typy osobowości zawodowej i mogą sami kształtować własną ścieżkę kariery zgodną z ich osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi."

 

W ramach uczestnictwa w II edycji kampanii możecie wypełnić Kwestionariusz Obszarów i Kompetencji Zawodowych i Kwestionariusz Przedsiębiorczości. Kwestionariusze dostępne są na stronie www.wybieram.kluczdokariery.pl . Oparte są na klasycznej amerykańskiej i polskiej literaturze, koncepcjach rozwoju zawodowego i wyboru zawodu m.in. Donalda E. Supera, Edwina L. Herra i Stanley'a H. Cramera oraz teoriach Johna L. Hollanda, Anne Roe, na podstawie badań Katarzyny Rewers i Edgar H. Scheina, a opracowane przez zespół specjalistów - praktyków i teoretyków aktywnie związanych z doradztwem zawodowym i rozwojem kariery zawodowej. Kwestionariusz Obszarów i Kompetencji Zawodowych połączony jest z bazą uczelni oraz katalogiem zawodów przez co daje pełny obraz kolejnych kroków na ścieżce kariery. W wynikach przedstawione są zawsze trzy, najbardziej adekwatne typy osobowości, odpowiadające im zawody oraz informacje o uczelni, która kształci tego typu specjalistów. Udostępniony Kwestionariusz Przedsiębiorczości uzupełnia wyniki uzyskane w Kwestionariuszu Obszarów i Kompetencji Zawodowych, sprawdzając czy osoba go wypełniająca ma cechy przedsiębiorcy.

 

Loginy i hasła niezbędne do wypełnienia kwestionariuszy dostępne są u doradcy zawodowego (s.202).

 

Kwestionariusze są bezpłatne i bezpłatnie możecie wypełnić je do końca kwietnia 2014r !

 

Zapraszam wszystkich uczniów ! Warto!

Kalendarz Wydarzeń

Wt Lip 17
Wakacje
Śr Lip 18
Wakacje
Cz Lip 19
Wakacje
Pt Lip 20
Wakacje
So Lip 21
Wakacje

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !