g.png

DORADCA ZAWODOWY

 

mgr Joanna Tyrpak

 

 

GODZINY PRACY

 

    Poniedziałek   

     Wtorek         

      Środa        

    Czwartek        

     Piątek           

14.15-16.15

8.45-13.45  

7.45-12.45

7.40-10.40

9.30-12.30

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

ZADANIA I CELE

 

Cel podstawowy:

 

Doradca Zawodowy ułatwia młodym ludziom podejmowanie świadomych decyzji, pomoc w realnej ocenie własnych szans i możliwości oraz przybliżenie zasad rządzących rynkiem pracy.

 

Cele ogólne:

 

» przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i marginalizacji społecznej absolwentów lubińskich  szkół;

» aktywizacja zawodowa społeczności lokalnych;

» zapewnienie stałego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji;

» praktyczne wykorzystywanie i utrwalanie wiedzy zdobytej na lekcjach przedsiębiorczości;

» dostarczanie aktualnych informacji o rynku pracy i możliwościach dalszego kształcenia;

» wskazywanie szansy zdobycia zawodu przez uczniów niepełnosprawnych

 

Cele główne:

 

» przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,

» przygotowanie ucznia do roli pracownika,

» przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieciw podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

» pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu (w ramach lekcji przedmiotowych),

» gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

» udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,

» prowadzenie grupowych zajęć aktywizującychprzygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

WYDARZENIA

 

świadomie wybieram przyszłość

 

CERTYFIKAT

W bieżącym roku szkolnym uczniowie szkoły brali udział w ogólnopolskiej kampanii  społecznej „Świadomie wybieram przyszłość” organizowanej przez portal KluczDokariery.pl.  Celem kampanii było  pokazanie młodzieży, iż posiadają pewne typy osobowości zawodowej i mogą sami kształtować własną ścieżkę kariery zgodną z ich osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi. W ramach kampanii uczniowie otrzymali bezpłatny dostęp do Kwestionariusza Obszarów i Kompetencji Zawodowych, który powiązany jest m.in. z bazą kierunków oferowanych przez wyższe uczelnie.

 

  • Certyfikat_kampanii_SWP

ZAPROSZENIE DO II EDYCJI

Zapraszam do uczestnictwa w II edycji kampanii społecznej pt. „Świadomie wybieram przyszłość".

 

Celem akcji jest „pokazanie młodzieży, iż posiadają pewne typy osobowości zawodowej i mogą sami kształtować własną ścieżkę kariery zgodną z ich osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi."

 

W ramach uczestnictwa w II edycji kampanii możecie wypełnić Kwestionariusz Obszarów i Kompetencji Zawodowych i Kwestionariusz Przedsiębiorczości. Kwestionariusze dostępne są na stronie www.wybieram.kluczdokariery.pl . Oparte są na klasycznej amerykańskiej i polskiej literaturze, koncepcjach rozwoju zawodowego i wyboru zawodu m.in. Donalda E. Supera, Edwina L. Herra i Stanley'a H. Cramera oraz teoriach Johna L. Hollanda, Anne Roe, na podstawie badań Katarzyny Rewers i Edgar H. Scheina, a opracowane przez zespół specjalistów - praktyków i teoretyków aktywnie związanych z doradztwem zawodowym i rozwojem kariery zawodowej. Kwestionariusz Obszarów i Kompetencji Zawodowych połączony jest z bazą uczelni oraz katalogiem zawodów przez co daje pełny obraz kolejnych kroków na ścieżce kariery. W wynikach przedstawione są zawsze trzy, najbardziej adekwatne typy osobowości, odpowiadające im zawody oraz informacje o uczelni, która kształci tego typu specjalistów. Udostępniony Kwestionariusz Przedsiębiorczości uzupełnia wyniki uzyskane w Kwestionariuszu Obszarów i Kompetencji Zawodowych, sprawdzając czy osoba go wypełniająca ma cechy przedsiębiorcy.

 

Loginy i hasła niezbędne do wypełnienia kwestionariuszy dostępne są u doradcy zawodowego (s.202).

 

Kwestionariusze są bezpłatne i bezpłatnie możecie wypełnić je do końca kwietnia 2014r !

 

Zapraszam wszystkich uczniów ! Warto!

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !