g.png

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

UWAGA: W aneksie (od str. 103) informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „STAREJ" formule

Pobierz plik icon pdf

» Procedury 

 

Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2017r.

Pobierz plik icon pdf

» Procedury - informatyka

 

Informacje dla ABSOLWENTÓW dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego jest odpłatny, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Pobierz plik icon pdf

» Procedury - opłaty

 

Załączniki:

26a Pisemna informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu/przedmiotów na właściwym formularzu [KLIK]

26b Wniosek o zwolnienie z opłaty [KLIK]

 

Formularze można pobrać również w zakładce MATURA DOKUMENTY

 

O dostosowaniu warunków i form egzaminu do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Pobierz plik icon pdf

» Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

 

O materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminie maturalnym w 2017 roku

Pobierz plik icon pdf

» Przybory i materiały pomocnicze

 

Wewnątrzszkolna intrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego

Pobierz plik icon doc

» Wewnątrzszkolna instrukcja matura 2016r.

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w częsci pisemnej

Pobierz plik icon pdf

» Czas trwania egzaminu

Kalendarz Wydarzeń

Wt Paź 17
Praktyka 2AT
Śr Paź 18
Praktyka 2AT
Cz Paź 19
Praktyka 2AT
Pt Paź 20
Praktyka 2AT
So Paź 21
Praktyka 2AT

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !