g.png

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

UWAGA: W aneksie (od str. 103) informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „STAREJ" formule

 

icon pdf Procedury 

 

Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2018r.

 

icon pdfProcedury - informatyka

 

Informacje dla ABSOLWENTÓW dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego jest odpłatny, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

 

Informacja o opłatach i terminach na oficjalnej stronie OKE Wrocław [KLIK]

 

icon pdf Procedury - opłaty

 

Załączniki:

26a Pisemna informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu/przedmiotów na właściwym formularzu [KLIK]

26b Wniosek o zwolnienie z opłaty [KLIK]

 

Formularze można pobrać również w zakładce MATURA DOKUMENTY

 

O dostosowaniu warunków i form egzaminu do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

 

icon pdf Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

 

O materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminie maturalnym w 2018 roku

 

icon pdf  Przybory i materiały pomocnicze

 

Wewnątrzszkolna intrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego

 

icon doc Wewnątrzszkolna instrukcja matura 2016r.

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w częsci pisemnej

 

icon pdf Czas trwania egzaminu

Kalendarz Wydarzeń

Wt Lip 17
Wakacje
Śr Lip 18
Wakacje
Cz Lip 19
Wakacje
Pt Lip 20
Wakacje
So Lip 21
Wakacje

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !