g.png

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego

w Lubinie

   

1966 - 2000

 

KALENDARIUM

 

1września 1966 otwarto Zasadniczą Szkołę Handlową.

• Utworzono trzy klasy pierwsze o specjalnościach sprzedawca i kelner w systemie dziennym i wieczorowym. 

• Na stanowisko dyrektora placówki powołano Józefa Adamowicza. W skład Rady Pedagogicznej weszli: Mieczysław Bunda, Jan  Hawik, Janusz Meissner, Helena Skibowa i Zofia Wolak. 

• Na potrzeby szkoły wypożyczono 3 sale oraz pokój nauczycielski w budynku Zasadniczej Szkoły Budowlanej Lubińskiego PrzedsiębiorstwaPrzemysłowego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.

26 czerwca 1967 Wydział Oświaty w Lubinie przekazał placówce budynek przy ul. Kopernika 2 i jedną salę w półinternacie Szkoły Podstawowejnr 1

1 września 1968 utworzono Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych oraz TechnikumEkonomiczne dla Pracujących.

1 września 1969 siedzibę placówki przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 1 i utworzono Zasadniczą Szkołę Dokształcającą.

W lutym 1970 przeniesiono siedzibę szkoły do części budynku Technikum Górnictwa Rud przy ul. Kościuszki 9.

24 czerwca 1972 szczególnie uroczyście obchodzono zakończenie roku szkolnego. Po raz pierwszy w historii placówki wręczono absolwentom klas czwartych świadectwa dojrzałości. W tym samym dniu został przekazany szkole sztandar ufundowany przez Zakład Doświadczalny „Cuprum” KGHM.

• Z uwagi na powiększającą się ilość uczniów i dwuzmianową pracę, dyrekcja szkoły, w porozumieniu z zakładami opiekuńczymi: Zakładem Doświadczalnym „Cuprum” KGHM i PZGS w Lubinie, podjęła starania o adaptację lokalu gastronomicznego „Eureka” na budynek szkolny przy ul. Kościuszki 5. 

1września 1973 utworzono Liceum Zawodowe oraz nowe kierunki w ZSD.

1 lutego 1975 uruchomiono Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe o kierunku społeczno-prawnym

1 września 1975 uległa zmianie nazwa szkoły na Zespół Szkół Zawodowych w Lubinie. W skład ZSZ weszły następujące typy szkół: LiceumEkonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Dokształcająca, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących, Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne. Zmiany w nazwie objęły również ZSD, która 1 września 1977 r. została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową .

8 czerwca 1982 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Oskara Langego połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej, którą wykonał artysta rzeźbiarz Z. Frączkiewicz.

1986 r.- uroczyste obchody dwudziestolecia szkoły.

1 września 1991 powstało na podbudowie szkoły podstawowej czteroletnie Liceum Handlowe o specjalności handlowiec.

1 września 1992 otwarto dwuletnie Studium Zawodowe.

1 września 1995 powstało Liceum Techniczne.

1września 1994 przeniesiono 4 oddziały LH z ul. Kościuszki 5 do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szpakowej 1.

1 września 1996 w skład ZSZ weszło IV LO w Lubinie .

• Powstała w wyniku przekształceń placówka z nową siedzibą przy ul. Szpakowej 1 zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 2 w Lubinie.

 

GALERIA

  • m6
  • Siedziba_szkoły_w_latach_1969-1970_przy_ul._M-_Curie-Skłodowskiej_4
  • Siedziba_szkoły_w_latach_1967-1969_przy_ul.M._Kopernika_16
  • m5
  • Siedziba_szkoły_w_latach_1970-1972_przy_ul._Kościuszki_9
  • Siedziba_ZSH_dla_pracujących_w_1966_r._przy_ul_M._Curie-Skłodowskiej_6

Kalendarz Wydarzeń

Wt Paź 17
Praktyka 2AT
Śr Paź 18
Praktyka 2AT
Cz Paź 19
Praktyka 2AT
Pt Paź 20
Praktyka 2AT
So Paź 21
Praktyka 2AT

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !