g.png

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego

w Lubinie

   

1966 - 2000

 

KALENDARIUM

 

1września 1966 otwarto Zasadniczą Szkołę Handlową.

• Utworzono trzy klasy pierwsze o specjalnościach sprzedawca i kelner w systemie dziennym i wieczorowym. 

• Na stanowisko dyrektora placówki powołano Józefa Adamowicza. W skład Rady Pedagogicznej weszli: Mieczysław Bunda, Jan  Hawik, Janusz Meissner, Helena Skibowa i Zofia Wolak. 

• Na potrzeby szkoły wypożyczono 3 sale oraz pokój nauczycielski w budynku Zasadniczej Szkoły Budowlanej Lubińskiego PrzedsiębiorstwaPrzemysłowego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.

26 czerwca 1967 Wydział Oświaty w Lubinie przekazał placówce budynek przy ul. Kopernika 2 i jedną salę w półinternacie Szkoły Podstawowejnr 1

1 września 1968 utworzono Liceum Ekonomiczne o kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych oraz TechnikumEkonomiczne dla Pracujących.

1 września 1969 siedzibę placówki przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 1 i utworzono Zasadniczą Szkołę Dokształcającą.

W lutym 1970 przeniesiono siedzibę szkoły do części budynku Technikum Górnictwa Rud przy ul. Kościuszki 9.

24 czerwca 1972 szczególnie uroczyście obchodzono zakończenie roku szkolnego. Po raz pierwszy w historii placówki wręczono absolwentom klas czwartych świadectwa dojrzałości. W tym samym dniu został przekazany szkole sztandar ufundowany przez Zakład Doświadczalny „Cuprum” KGHM.

• Z uwagi na powiększającą się ilość uczniów i dwuzmianową pracę, dyrekcja szkoły, w porozumieniu z zakładami opiekuńczymi: Zakładem Doświadczalnym „Cuprum” KGHM i PZGS w Lubinie, podjęła starania o adaptację lokalu gastronomicznego „Eureka” na budynek szkolny przy ul. Kościuszki 5. 

1września 1973 utworzono Liceum Zawodowe oraz nowe kierunki w ZSD.

1 lutego 1975 uruchomiono Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe o kierunku społeczno-prawnym

1 września 1975 uległa zmianie nazwa szkoły na Zespół Szkół Zawodowych w Lubinie. W skład ZSZ weszły następujące typy szkół: LiceumEkonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Dokształcająca, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących, Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne. Zmiany w nazwie objęły również ZSD, która 1 września 1977 r. została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową .

8 czerwca 1982 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Oskara Langego połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej, którą wykonał artysta rzeźbiarz Z. Frączkiewicz.

1986 r.- uroczyste obchody dwudziestolecia szkoły.

1 września 1991 powstało na podbudowie szkoły podstawowej czteroletnie Liceum Handlowe o specjalności handlowiec.

1 września 1992 otwarto dwuletnie Studium Zawodowe.

1 września 1995 powstało Liceum Techniczne.

1września 1994 przeniesiono 4 oddziały LH z ul. Kościuszki 5 do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Szpakowej 1.

1 września 1996 w skład ZSZ weszło IV LO w Lubinie .

• Powstała w wyniku przekształceń placówka z nową siedzibą przy ul. Szpakowej 1 zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 2 w Lubinie.

 

GALERIA

  • Siedziba_ZSH_dla_pracujących_w_1966_r._przy_ul_M._Curie-Skłodowskiej_6
  • m6
  • m5
  • Siedziba_szkoły_w_latach_1969-1970_przy_ul._M-_Curie-Skłodowskiej_4
  • Siedziba_szkoły_w_latach_1967-1969_przy_ul.M._Kopernika_16
  • Siedziba_szkoły_w_latach_1970-1972_przy_ul._Kościuszki_9

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !