g.png

NASZE ATUTY

 Logo2

 

Posiadamy znakomite zaplecze do nauki zawodu

~ multimedialne pracownie informatyczne

~ pracownie z tablicami interaktywnymi

~ doskonale wyposażona pracownia hotelarska, turystyczna GALERIA

~ pracownia fototechniczna: ciemnia, atelier GALERIA

~ pracownia technologii żywienia wyposażona w profesjonalny sprzęt gastronomiczny GALERIA

~ nowa pracownia handlowa GALERIA

 

Projekty i praktyki

~ praktyki zawodowe odbywane w firmach, urzędach, bankach, hotelach, biurach turystycznych, lokalnych przedsiębiorstwach, na promach Unity Line i innych instytucjach w kraju i za granicą

~ praktyki we Włoszech i Portugalii w ramach programu UE Erasmus+

~ organizacja we współpracy z siecią europejskich ofert pracy EURES i Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, płatnych praktyk hotelarskich i gastronomicznych w Austrii

~ udział w projektach międzynarodowych: AIESEC, „Młodzież w działaniu"

~ udział w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II"

~ udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych

~ zajęcia branżowe warsztatowe w wyspecjalizowanych ośrodkach symulacyjnych

~ dodatkowe kursy: AUTOCADA, PHOTOSHOPA, wózków widłowych, magazyniera, obsługi kas fiskalnych, kelnerski, barmański, animatora czasu wolnego

~ udział uczniów w projekcie „Lekcja ekonomii", „Obrońcy własności intelektualnej"

~ uczestnictwo w projekcie edukacyjnym Era Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

~ patronat BZ WBK w Lubinie nad projektem „Bezpieczna szkoła"

~ współpraca z lokalnymi biurami turystycznymi, hotelami, bankiem BZ WBK,PKO SA, szkołami policealnymi, Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym w Legnicy, firmą armatorską Unity Line

~ ciekawe specjalistyczne wycieczki zawodoznawcze

~ współpraca z uczelniami wyższymi

 

Szkolne życie

~ prężnie działające koła, kluby, samorząd, wolontariat, PCK, Caritas

~ liczne imprezy, konkursy szkolne i międzyszkolne, olimpiady przedmiotowe, zawody sportowe

~ niepowtarzalna okazja uczestnictwa w lekcjach teatralnych

 

Dodatkowe atuty

~ hala sportowa

~ basen

~ ksero dla uczniów

~ biblioteka z komputerową bazą danych o zasobach biblioteki GALERIA

~ czytelnie ze stanowiskami komputerowymi i archiwum czasopism

~ sklepik ze stolikami do dyspozycji uczniów i nauczycieli

~ atrakcyjne kierunki kształcenia.

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !