g.png

TECHNIK EKONOMISTA

 

Ten zawód ma najdłuższą tradycję w naszej szkole i wciąż jest to zawód z przyszłością.

 

Jest to doskonały kierunek dla tych, którzy chcą nabyć umiejętność:

» planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

» obliczania podatków

» prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

» prowadzenia rachunkowości

» posługiwania się fachowym słownictwem ekonomicznym w obcym języku

» korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych finansowo – księgowych

 

Kwalifikacje do uzyskania:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

 

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, zbytu i planowania produkcji, w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego, w instytucjach prowadzących badania rynku.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK HOTELARSTWA [klasa integracyjna - w zależności od rodzaju orzeczenia i liczby chętnych]

 

Tu nabędziesz umiejętność:

» prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich

» rezerwowania usług hotelarskich

» wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji

» przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

» przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

» przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

» swobodnej komunikacji z gościem hotelowym w językach obcych

 

Kwalifikacje do zdobycia:

TG.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, geografia, informatyka

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

Zajęcia związane z nauką zawodu będą prowadzone w nowocześnie wyposażonej pracowni hotelarskiej oraz salach komputerowych, ponadto odbędziesz atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju lub za granicą.Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w różnego rodzaju obiektach hotelarskich, jak np. hotele, motele, pensjonaty, na promach, statkach, w branży lotniczej. Może on również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. gospodarstwo agroturystyczne. Oprócz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje (w j. polskim i obcym) Europass – Suplement do Dyplomu opisujący kompetencje zawodowe oraz zawody pokrewne według ustaleń UE, takie jak: organizator usług cateringowych, pracownik biurowy, kasjer walutowy, pracownik informacji turystycznej recepcjonista, stewardessa, inspektor piętra hotelowego.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ [klasa integracyjna - w zależności od rodzaju orzeczenia i liczby chętnych] 

 

Na tym kierunku nauczysz się:

» organizować działalność turystyczną

» organizować imprezy i usługi turystyczne

» obsługiwać klientów korzystających z usług turystycznych

» rozliczać imprezy i usługi turystyczne

» swobodnie komunikować w obcym języku

 

Kwalifikacje do zdobycia:

TG.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, geografia, informatyka

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

Kształcenie praktyczne możesz odbyć w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne. Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży i agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji, jako pilot wycieczek, przewodnik i animator czasu wolnego.

 galeria sz

 


 

TECHNIK LOGISTYK

 

Walory nauki w tym zawodzie:

» planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym

» zarządzanie zapasami

» organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową

» zarządzanie gospodarką odpadami

» zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym do celów zawodowych

 

Kwalifikacje do uzyskania:

AU.22. Obsługa magazynów

AU.32. Organizacja transportu

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

 

Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Logistycy mogą pracować jako specjaliści ds.: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów czy produkcji, handlu elektronicznego, obsługi klientów, zarządzania centrum dystrybucyjnym, specjaliści ds. gospodarki magazynowej, spedycji ( spedytorzy), jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Zawód ten gwarantuje atrakcyjne wynagrodzenie. Zarobki logistyków w dużym stopniu zależą od regionu, wielkości firmy oraz od doświadczenia i pełnionej funkcji.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK HANDLOWIEC

 

Celem kształcenia w tym zawodzie jest ukształtowanie umiejętności:

» organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży

» wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

» prowadzenia działań reklamowych i marketingowych

» organizowania i prowadzenia działalności handlowej

» zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa

» porozumiewania się w języku obcym

» obsługi komputerowych programów magazynowych i pakietu biurowego

 

Kwalifikacje do uzyskania:

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, geografia, informatyka

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

Technik handlowiec może podjąć pracę w placówkach związanych z obsługą klienta i transakcjami kupna/sprzedaży, w przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową (przedstawiciel handlowy), może założyć własną działalność gospodarczą.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

 

Na tym kierunku nabędziesz umiejętność:

» oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania

» sporządzania i ekspozycji potraw i napojów

» planowania i oceny żywienia

» organizowania produkcji gastronomicznej

» planowania i realizacji usług gastronomicznych

» posługiwania się językiem obcym

 

Kwalifikacje do zdobycia:

TG.7. Sporządzanie potraw i napojów

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, biologia, chemia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, chemia

 

Zajęcia praktyczne będą się odbywać w pracowni technologii żywienia wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt gastronomiczny. Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w placówkach świadczących usługi gastronomiczne (restauracje, bary, hotele), w zakładach związanych z żywieniem zbiorowym (stołówki szkolne, sanatoria, szpitale, stołówki przedszkolne), może prowadzić własną działalność gastronomiczną.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fototechnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

» organizowania planu zdjęciowego

» rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu

» wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku

» przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych

» wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych

» Przygotowywanie materiałów video;

» projektowanie 3D;

» programowanie na potrzeby Internetu;

» fotografia plenerowa i produktowa;

» zajęcia prowadzone w profesjonalnie wyposażonych pracowniach w systemie Nikon.

 

Kwalifikacje do zdobycia:

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, chemia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia

 

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w wysokospecjalistycznej pracowni z ciemnią, atelier fotograficznym i pracownią do obróbki zdjęć.
Fototechnik po zakończeniu edukacji może podjąć pracę w zawodzie fotografa, fotolaboranta, operatora zdjęciowego oraz rzeczoznawcy materiałów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, może znaleźć zatrudnienie w firmach fotograficznych, studiach fotograficznych, usługach, agencjach prasowych, redakcjach czasopism, w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp., w agencjach fotograficznych i reklamowych.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY      NOWY KIERUNEK

 

Na tym kierunku nauczysz się:

» przeprowadzać analizy marketingowe

» pozyskiwać klientów do współpracy z firmą

» prowadzić rozmowy handlowe

» prezentować usługi reklamowe

» uczestniczyć w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych

 

Kwalifikacje do uzyskania:

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych.

 


 

KELNER    NOWY KIERUNEK

 

Ucząc się tego zawodu nabędziesz umiejętność:

» przygotowania sali konsumenckiej do obsługi gości

» serwowania potraw i napojów różnymi metodami i technikami

» inkasowania należności za potrawy z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych

» doradzania i udzielania gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów

» posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi

» nakrywania i sprzątania stołów w zależności od rodzaju świadczonych usług oraz sporządzania potraw i napojów w obecności gości

 

Kwalifikacje do uzyskania:

T.9. Wykonywanie usług kelnerskich

T.10. Organizacja usług gastronomicznych

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, chemia

 


 

Kalendarz Wydarzeń

Wt Paź 17
Praktyka 2AT
Śr Paź 18
Praktyka 2AT
Cz Paź 19
Praktyka 2AT
Pt Paź 20
Praktyka 2AT
So Paź 21
Praktyka 2AT

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !