g.png

TECHNIK EKONOMISTA

 

Ten zawód ma najdłuższą tradycję w naszej szkole i wciąż jest to zawód z przyszłością.

 

Jest to doskonały kierunek dla tych, którzy chcą nabyć umiejętność:

» planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

» obliczania podatków

» prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

» prowadzenia rachunkowości

» posługiwania się fachowym słownictwem ekonomicznym w obcym języku

» korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych finansowo – księgowych

 

Kwalifikacje do uzyskania:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

 

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, zbytu i planowania produkcji, w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu terytorialnego, w instytucjach prowadzących badania rynku.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK HOTELARSTWA [klasa integracyjna - w zależności od rodzaju orzeczenia i liczby chętnych]

 

Tu nabędziesz umiejętność:

» prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich

» rezerwowania usług hotelarskich

» wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji

» przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

» przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

» przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

» swobodnej komunikacji z gościem hotelowym w językach obcych

 

Kwalifikacje do zdobycia:

TG.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

TG.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, geografia, informatyka

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

Zajęcia związane z nauką zawodu będą prowadzone w nowocześnie wyposażonej pracowni hotelarskiej oraz salach komputerowych, ponadto odbędziesz atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju lub za granicą.Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w różnego rodzaju obiektach hotelarskich, jak np. hotele, motele, pensjonaty, na promach, statkach, w branży lotniczej. Może on również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. gospodarstwo agroturystyczne. Oprócz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje (w j. polskim i obcym) Europass – Suplement do Dyplomu opisujący kompetencje zawodowe oraz zawody pokrewne według ustaleń UE, takie jak: organizator usług cateringowych, pracownik biurowy, kasjer walutowy, pracownik informacji turystycznej recepcjonista, stewardessa, inspektor piętra hotelowego.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ [klasa integracyjna - w zależności od rodzaju orzeczenia i liczby chętnych] 

 

Na tym kierunku nauczysz się:

» organizować działalność turystyczną

» organizować imprezy i usługi turystyczne

» obsługiwać klientów korzystających z usług turystycznych

» rozliczać imprezy i usługi turystyczne

» swobodnie komunikować w obcym języku

 

Kwalifikacje do zdobycia:

TG.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, geografia, informatyka

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

Kształcenie praktyczne możesz odbyć w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne. Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży i agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji, jako pilot wycieczek, przewodnik i animator czasu wolnego.

 galeria sz

 


 

TECHNIK LOGISTYK

 

Walory nauki w tym zawodzie:

» planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym

» zarządzanie zapasami

» organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową

» zarządzanie gospodarką odpadami

» zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym do celów zawodowych

 

Kwalifikacje do uzyskania:

AU.22. Obsługa magazynów

AU.32. Organizacja transportu

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

 

Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Logistycy mogą pracować jako specjaliści ds.: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów czy produkcji, handlu elektronicznego, obsługi klientów, zarządzania centrum dystrybucyjnym, specjaliści ds. gospodarki magazynowej, spedycji ( spedytorzy), jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Zawód ten gwarantuje atrakcyjne wynagrodzenie. Zarobki logistyków w dużym stopniu zależą od regionu, wielkości firmy oraz od doświadczenia i pełnionej funkcji.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK HANDLOWIEC

 

Celem kształcenia w tym zawodzie jest ukształtowanie umiejętności:

» organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży

» wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

» prowadzenia działań reklamowych i marketingowych

» organizowania i prowadzenia działalności handlowej

» zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa

» porozumiewania się w języku obcym

» obsługi komputerowych programów magazynowych i pakietu biurowego

 

Kwalifikacje do uzyskania:

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, geografia, informatyka

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

Technik handlowiec może podjąć pracę w placówkach związanych z obsługą klienta i transakcjami kupna/sprzedaży, w przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową (przedstawiciel handlowy), może założyć własną działalność gospodarczą.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

 

Na tym kierunku nabędziesz umiejętność:

» oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania

» sporządzania i ekspozycji potraw i napojów

» planowania i oceny żywienia

» organizowania produkcji gastronomicznej

» planowania i realizacji usług gastronomicznych

» posługiwania się językiem obcym

 

Kwalifikacje do zdobycia:

TG.7. Sporządzanie potraw i napojów

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, biologia, chemia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, chemia

 

Zajęcia praktyczne będą się odbywać w pracowni technologii żywienia wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt gastronomiczny. Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w placówkach świadczących usługi gastronomiczne (restauracje, bary, hotele), w zakładach związanych z żywieniem zbiorowym (stołówki szkolne, sanatoria, szpitale, stołówki przedszkolne), może prowadzić własną działalność gastronomiczną.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fototechnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

» organizowania planu zdjęciowego

» rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu

» wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku

» przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych

» wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych

» Przygotowywanie materiałów video;

» projektowanie 3D;

» programowanie na potrzeby Internetu;

» fotografia plenerowa i produktowa;

» zajęcia prowadzone w profesjonalnie wyposażonych pracowniach w systemie Nikon.

 

Kwalifikacje do zdobycia:

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, chemia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, chemia

 

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w wysokospecjalistycznej pracowni z ciemnią, atelier fotograficznym i pracownią do obróbki zdjęć.
Fototechnik po zakończeniu edukacji może podjąć pracę w zawodzie fotografa, fotolaboranta, operatora zdjęciowego oraz rzeczoznawcy materiałów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, może znaleźć zatrudnienie w firmach fotograficznych, studiach fotograficznych, usługach, agencjach prasowych, redakcjach czasopism, w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp., w agencjach fotograficznych i reklamowych.

 

galeria sz

 


 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY      NOWY KIERUNEK

 

Na tym kierunku nauczysz się:

» przeprowadzać analizy marketingowe

» pozyskiwać klientów do współpracy z firmą

» prowadzić rozmowy handlowe

» prezentować usługi reklamowe

» uczestniczyć w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych

 

Kwalifikacje do uzyskania:

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

 

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych.

 


 

KELNER    NOWY KIERUNEK

 

Ucząc się tego zawodu nabędziesz umiejętność:

» przygotowania sali konsumenckiej do obsługi gości

» serwowania potraw i napojów różnymi metodami i technikami

» inkasowania należności za potrawy z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych

» doradzania i udzielania gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów

» posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi

» nakrywania i sprzątania stołów w zależności od rodzaju świadczonych usług oraz sporządzania potraw i napojów w obecności gości

 

Kwalifikacje do uzyskania:

T.9. Wykonywanie usług kelnerskich

T.10. Organizacja usług gastronomicznych

 

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, chemia

 


 

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !