g.png

Dokumenty

 

Dokumenty, które należy złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

» Podanie wygenerowane i wydrukowane z systemu elektronicznego naboru

 

» Kopie/oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 

» 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia);

 

» Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wymienionych w rozporządzeniu olimpiad lub konkursów (jeżeli kandydat posiada);

 

» Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie;

 

» Kartę zdrowia;

 

» Pracownicza książeczka zdrowia (książeczkę sanepidowską) dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik handlowiec, kelner, kucharz, cukiernik, sprzedawca.

 

» Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada).

 

Kalendarz Wydarzeń

Wt Paź 17
Praktyka 2AT
Śr Paź 18
Praktyka 2AT
Cz Paź 19
Praktyka 2AT
Pt Paź 20
Praktyka 2AT
So Paź 21
Praktyka 2AT

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !