g.png

Dokumenty

 

Dokumenty, które należy złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

» Podanie wygenerowane i wydrukowane z systemu elektronicznego naboru

 

» Kopie/oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 

» 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia);

 

» Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wymienionych w rozporządzeniu olimpiad lub konkursów (jeżeli kandydat posiada);

 

» Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie;

 

» Kartę zdrowia;

 

» Pracownicza książeczka zdrowia (książeczkę sanepidowską) dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik handlowiec, kelner, kucharz, cukiernik, sprzedawca.

 

» Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada).

 

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !