g.png

 

PRZETARG NA REMONT POMIESZCZEŃ PO BYŁYM PRZEDSZKOLU NA PRACOWNIĘ ZAJĘĆ

DLA KLAS: GASTRONOMICZNEJ I FOTOGRAFICZNEJ

 

» Ogłoszenie o zamówieniu

» Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do SIWZ:

♦ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

♦ Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Pzp

♦ Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art.24 Pzp

♦ Załącznik nr 4 – Oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 Pzp

♦ Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z udziałem podmiotu                                w grupie kapitałowej

♦ Załącznik nr 6 – Wzór umowy

♦ Załącznik nr 7 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

♦ Załącznik nr 8  – Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

♦ Załącznik nr 9  – Dokumentacja projektowa

♦ Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

♦ Załącznik nr 11 – Przedmiary robót

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załączniki są spakowane w formie ZIP, w celu obejrzenia zawartości zaleca się zapisanie na dysku lokalnym.

 

Kliknij w link poniżej:

Ogłoszenie o przetargu_remont pomieszczeń.zip

 

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Pobierz plik pdf

» Wyjaśnienia do treści SIWZ

 

Zmiana treści SIWZ - 1

Pobierz plik pdf

» Zawiadomienie - zmiana treści SIWZ - 1

 

Zmiana treści SIWZ - 2

Pobierz plik pdf

» Zawiadomienie - zmiana treści SIWZ - 2

 

Zmiana treści SIWZ - 2 - ZAŁĄCZNIKI

Pobierz plik pdf

» Specyfikacja techniczna branża sanitarna uzupełnienie do zał. nr 10

» Przedmiar robót branża sanitarna uzupełnienie do zał. nr 11

» Dokumentacja projetowa Rys 2s branż.sanit. uzupełnienie do zał. nr 9

» Dokumentacja projektowa Opis techniczny uzupełnienie do zał. nr 9

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz plik pdf

» Zawiadomienie

Kalendarz Wydarzeń

Wt Paź 17
Praktyka 2AT
Śr Paź 18
Praktyka 2AT
Cz Paź 19
Praktyka 2AT
Pt Paź 20
Praktyka 2AT
So Paź 21
Praktyka 2AT

MEN1

oke1

erasmus1

polska miedz

unity2

kw hotel

WITAMY NA FACEBOOKU NASZEJ SZKOŁY !