ADMINISTRACJA

Barbara Dłużniakiewicz – sekretarz szkoły
Patrycja Walkiewicz-Woźny – sekretarz szkoły
Barbara Antos – pomoc administracyjna
Anna Zdobylak – specjalista ds.kadrowo-płacowych
Joanna Stembalska – główny księgowy
Agnieszka Szablewska – kierownik gospodarczy