INNE WARSZTATY I Kursy

Bliskie spotkania z Szekspirem i Ameryką

W dniu 29.11.2018 naszą szkołę odwiedził Seth Compton – aktor i założyciel fundacji Aardvark Arts. Amerykanin spotkał się z grupą odważnych uczniów z kl. 2AG i 3HF, z którą przeprowadził warsztaty teatralne w języku angielskim „A theatrical workshop using Shakespeare – dramatic play” poprzedzone prezentacją „Creative thinking, children as artists”.

Spotkanie miało na celu zaproszenie młodzieży do refleksji i dyskusji na temat kreatywności we współczesnym świecie a także ćwiczenie sztuki aktorskiej na podstawie tekstów Szekspira.

Organizatorem spotkania z ramienia szkoły była pani Inga Kruk.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.