INNE WARSZTATY I Kursy

Czytaliśmy na przerwie!

Dziękujemy tym uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się dzisiaj do ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie”, której głównym celem była promocja czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po książki.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.