DLA UCZNIA

To Stypendium jest dla ciebie  !!!   jeśli:

» Zamieszkujesz na obszarze wojewódźtwa dolnośląskiego

» Pochodzisz z rodziny gdzie dochód nie przekracza 1078,00zł na jednego członka rodziny

» Uzyskałeś średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie z poprzenie roku szkolnego min. 5,10 (gimnazjum) 4,85 (szkoła ponadgimnazjalna)

» Opracujesz z nauczycielem-opiekunem ścieżkę rozwoju edukacyjnego na bieżący rok szkolny

Szczegółowe informacje u pedagogów szkolnych