RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW   ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Przewodniczący Rady Rodziców Pan Sławomir Kucharczyk
V-ce Przewodnicząca Pan Piotr Deszcz
Sekretarz Rady Rodziców Pani Sylwia Styś
Skarbnik Rady Rodziców Pan Andrzej Pawluk
Członek Rady Rodziców Pani Barbara Antos
   
Przewodniczący komisji rewizyjnej Pani Monika Ładan
Członek komisji rewizyjnej Pani Jasińska Dorota
Członek komisji rewizyjnej Pan Łazarski Robert

 

Regulamin rady rodziców