TERMINY

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

11 września 2017 – zebranie ogólne
23 października 2017 – konsultacje indywidualne *
04 grudnia 2017 – zebranie ogólne dla klas IV (informacja o ocenach proponowanych), konsultacje indywidualne dla klas I-III
08 stycznia 2018 – zebranie ogólne dla klas I – III (informacja o ocenach proponowanych)
14 marca 2018 – konsultacje indywidualne *
09 kwietnia 2018 – zebranie ogólne dla klas IV (informacja o ocenach proponowanych)
21 maja 2018 – konsultacje indywidualne *
04 czerwca 2018 – zebranie ogólne dla klas I – III (informacja o ocenach proponowanych)

* spotkanie z rodzicami uczniów wagarujących, sprawiających trudności wychowawcze, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z licznymi ocenami niedostatecznymi

Terminy wystawiania ocen w roku szkolnym 2017/2018

KLASY MATURALNE

01.12.2017r – wstępna klasyfikacja śródroczna (prognozowane oceny)
15.12.2017r – ostateczna klasyfikacja śródroczna
04.04.2018r – wstępna klasyfikacja końcoworoczna (prognozowane oceny)
18.04.2018r – ostateczna klasyfikacja końcoworoczna

POZOSTAŁE KLASY

05.01.2018r – wstępna klasyfikacja śródroczna (prognozowane oceny)
02.02.2018r – ostateczna klasyfikacja śródroczna
29.05.2018r – wstępna klasyfikacja końcoworoczna (prognozowane oceny)
12.06.2018r – ostateczna klasyfikacja końcoworoczna