WYDARZENIA

świadomie wybieram przyszłość

CERTYFIKAT

Certyfikat_kampanii_SWP

ZAPROSZENIE DO II EDYCJI

Zapraszam do uczestnictwa w II edycji kampanii społecznej pt. „Świadomie wybieram przyszłość”.

Celem akcji jest „pokazanie młodzieży, iż posiadają pewne typy osobowości zawodowej i mogą sami kształtować własną ścieżkę kariery zgodną z ich osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi.”

W ramach uczestnictwa w II edycji kampanii możecie wypełnić Kwestionariusz Obszarów i Kompetencji Zawodowych i Kwestionariusz Przedsiębiorczości. Kwestionariusze dostępne są na stronie www.wybieram.kluczdokariery.pl . Oparte są na klasycznej amerykańskiej i polskiej literaturze, koncepcjach rozwoju zawodowego i wyboru zawodu m.in. Donalda E. Supera, Edwina L. Herra i Stanley’a H. Cramera oraz teoriach Johna L. Hollanda, Anne Roe, na podstawie badań Katarzyny Rewers i Edgar H. Scheina, a opracowane przez zespół specjalistów – praktyków i teoretyków aktywnie związanych z doradztwem zawodowym i rozwojem kariery zawodowej. Kwestionariusz Obszarów i Kompetencji Zawodowychpołączony jest z bazą uczelni oraz katalogiem zawodów przez co daje pełny obraz kolejnych kroków na ścieżce kariery. W wynikach przedstawione są zawsze trzy, najbardziej adekwatne typy osobowości, odpowiadające im zawody oraz informacje o uczelni, która kształci tego typu specjalistów. Udostępniony Kwestionariusz Przedsiębiorczości uzupełnia wyniki uzyskane w Kwestionariuszu Obszarów i Kompetencji Zawodowych, sprawdzając czy osoba go wypełniająca ma cechy przedsiębiorcy.

Loginy i hasła niezbędne do wypełnienia kwestionariuszy dostępne są u doradcy zawodowego (s.202).

Kwestionariusze są bezpłatne i bezpłatnie możecie wypełnić je do końca kwietnia 2014r !

Zapraszam wszystkich uczniów ! Warto!