BILET +

PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH BILET +

O PROGRAMIEWNIOSKIARTYKUŁY PRASOWE

Od 1 września 2016 roku wszyscy uczniowie szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostali objęci programem Bilet+. Gmina Miejska Lubin zakupi miesięczne bilety imienne dla każdego ucznia na powiatową komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego. Każdy uczeń będzie miał obowiązek posiadania podczas korzystania z komunikacji miejskiej swojego imiennego biletu oraz legitymację szkolną. W przypadku braku ważnego biletu, na ucznia zostanie nałożona kara finansowa w wysokości 120 zł. Każdy uczeń musi posiadać taki dokument, mimo że komunikacja nadal będzie bezpłatna. Bilet będzie obowiązywał na wszystkie linie autobusowe (pomimo wpisania tylko jednego numeru na deklaracji). Co miesiąc wychowawca klasy będzie przekazywał uczniom hologramy, stanowiące potwierdzenia przedłużenia biletu na kolejny miesiąc. W związku z tym należy wypełnić jeden z wniosków. icon pdf  UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LUBIN

1/ wniosek załącznik nr 1 – składają w sekretariacie szkoły do 15 każdego miesiąca uczniowie zamieszkali w Lubinie, w przypadku uczniów niepełnoletnich wniosek wypełnia rodzic/prawny opiekun

2/ wniosek załącznik nr 2 – składają w sekretariacie szkoły do 15 każdego miesiąca uczniowie zamieszkali w Gminie Lubinie, wniosek wypełnia rodzic/prawny opiekun

3/ wniosek załącznik nr 3 – składają w sekretariacie szkoły do 15 każdego miesiąca uczniowie zamieszkali w Gminie Lubinie, wniosek wypełnia pełnoletni uczeń