PRAKTYKI

Praktyka zagraniczna

Rekrutacja Erasmus+   Program ERASMUS+

Program PO WER   Austria

Włochy

Praktyka zawodowa

Harmonogram praktyk » Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin praktyk

Pobierz plik icon doc

Podanie Prośba o przyjęcie na praktykę icon doc

Dziennik praktyk

Każdy uczeń przystępujący do realizacji planu praktyk zawodowych zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika praktyki zawodowej” (wzór widoczny na zdjęciu poniżej).

dziennik praktyki zaw

Przykładowe miejsca odbywania praktyki

Lista zakładów przyjmujących uczniów na praktyki:

Pobierz plik icon doc

» Miejsca odbywania praktyki