INNE WARSZTATY I Kursy

„Handel ludźmi”

23 października odbywały się dla klas 4-ych warsztaty realizowane z programu profilaktycznego „Handel ludźmi”. Spotkanie poprowadziła funkcjonariuszka komendy powiatowej policji w Lubinie.
Organizatorzy : Panie pedagog B. Hawrysz i A. Sabat-Żełobowska.