100-LECIE INNE

Historia informatyki w Polsce

Dnia 10.12.2018r. W naszej szkole odbył się pokaz prezentacji multimedialnych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości naszego kraju. Zadaniem uczestników konkursu było jak najlepsze i najciekawsze wykonanie swojej pracy na temat historii informatyki z ostatnich stu lat. Spośród kilkunastu prac wyłoniono dwie najlepsze, które zostały następnie zaprezentowane w auli w obecności zainteresowanych uczniów.

Wyróżnione zostały prace uczennic z klasy 1PL Dajany Kozdrowskiej oraz Kariny Mościńskiej

opiekun p. Grzegorz Stecki

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.