REKRUTACJA

Oferta

ZAPRASZAMY CIĘ DO NAS,

WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE …

kierunki 9A

 TECHNIKUM NR 2

TECHNIK HOTELARSTWANOWOŚĆ - TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJTECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCHTECHNIK LOGISTYK
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - KUCHARZ