INNE KONKURSY

Pierwszy etap olimpiady ekonomicznej

Dzisiaj odbyły się w szkole zawody 1-ego stopnia 32. Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasłem jest “Gospodarka światowa.Wolny handel czy protekcjonizm ?” Do pierwszego etapu olimpiady przystąpiło 15 uczniów z naszej szkoły.