INNE WARSZTATY

Zajęcia dla rodziców

Rodzice uczniów klas I-ych w ramach zebrań z rodzicami brali udział w projekcie profilaktycznym “Wolność bez nałogów”, którego autorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. Zajęcia dotyczyły szkodliwości dopalaczy i innych środków uzależniających.
Organizatorzy : panie pedagog B. Hawrysz i A. Sabat-Żełobowska.