WAŻNE INFORMACJE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH PROSIMY O  ZAKUP PODRĘCZNIKÓW WE WRZEŚNIU
(PO KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW)