AKTUALNOŚCI INNE KONKURSY WAŻNE

Szkolny Konkurs Wiedzy o Kanadzie ”Ten Weeks in Canada”

Szkolny Konkurs Wiedzy o Kanadzie ”Ten Weeks in Canada”

1. Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 30. 09. 2019 r. i trwa przez kolejnych 10 tygodni, tj. do piątku 06. 12. 2019 r.

2. W każdy poniedziałek umieszczona zostanie lista 5 pytań (3 w języku polskim i 2 po angielsku) dotyczących Kanady (ogółem 50 pytań).

3. Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi na pytania w formie pisemnej. Kartki z odpowiedziami na pytania (zawierające imię, nazwisko i klasę osoby udzielającej odpowiedzi) należy przekazywać swoim nauczycielom języka angielskiego do piątku danego tygodnia.

4. Ostateczne ogłoszenie wyników konkursu przewidziano na 17. 12. 2019 r.

WEEK ONE (30.09.2019 – 4.10.2019)

HISTORY

 1. Kim byli pierwsi przybysze z Europy, którzy dotarli do Kanady około roku 1000?

2. Jakie prowincje ustanowiła w roku 1867 Ustawa o Brytyjskiej Ameryce Północnej?

 3. W którym roku przywrócono w Quebecu język francuski, religię katolicką i francuski kodeks cywilny?

4. What words was bearing a 10-metre cross planted by Jacques Cortier in 1534?

 5. What is the other name of the National Flag of Canada?

Monika Bujak
26-09-2019
POWIĘKSZ
KONTRAST
%d bloggers like this: