STAŻE I PRAKTYKI

Raport ewaluacyjny. Europejskie praktyki zawodowe II

Poniżej zamieszczamy raport ewaluacyjny.