AKTUALNOŚCI Zdalne nauczanie

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Szanowni Rodzice.
Drodzy uczniowie.

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
od 19 października 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w formie stacjonarnej w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie zostają zawieszone do odwołania.
Wyjątkiem są zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu (zajęcia u pracodawców -monter zabudowy/kucharz, zajęcia w pracowni gastronomicznej), oraz praktyki zawodowe klas II Technikum nr 2 w Lubinie.
Ze względu na zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej nauka w Zespole Szkół nr 2. im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, od dnia 19 października będzie realizowana z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne) zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
Lekcje będą odbywały się na platformie „Teams” – Office 365.
Frekwencja na zajęciach będzie systematycznie monitorowana przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców klas. Uczniowie będą oceniani zgodnie z obowiązującym, wewnątrzszkolnym ocenianiem.
Uczniowie przebywający na kwarantannie również uczestniczą w proponowanej formie zajęć lekcyjnych.
Prosimy wszystkich uczniów o stosowanie się do zaleceń i wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz GIS. Bądźcie ostrożni, odpowiedzialni za zdrowie własne i innych.
To od nas wszystkich zależy jak szybko wrócimy do „normalności”, stacjonarnego trybu nauczania.


Kolejne informacje związane z funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii będą przekazywane na bieżąco.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Artur Pastuch