KADRA ZARZĄDZAJĄCA

DYREKTOR

mgr Artur Pastuch

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Kaliska-Drozd

Agnieszka Ostaszewska

Wicedyrektor

 

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Arkadiusz Kozłowski

 

A.Kozłowski