KADRA ZARZĄDZAJĄCA

DYREKTOR

Pan Dyrektor Bogdan Dudek

mgr Bogdan Dudek

WICEDYREKTORZY

mgr Magdalena Kaliska-Drozd

mgr Magdalena Kaliska-Drozd
mgr Joanna Szponarska

mgr Joanna Szponarska

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

A.Kozłowski

mgr Arkadiusz Kozłowski