KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 

DYREKTOR

mgr Artur Pastuch

 

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Kaliska-Drozd

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Arkadiusz Kozłowski

 

A.Kozłowski

 

 

 

 

 
11
11