WAŻNE INFORMACJE

Certyfikat “Szkoły promującej zdrowie”

Został przyznany Zespołowi Szkół nr 2 w Lubinie za udział w “Programie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci powiatu lubińskiego”

WAŻNE INFORMACJE

Style w architekturze

28 maja na 1 godz. lekcyjnej w auli odbędzie się konkurs o stylach w architekturze. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich uczniów naszej szkoły. Konkurs obejmuje następujący zakres materiału: 1. Cechy stylów (porządek dorycki, joński koryncki, styl romański, gotycki, renesans, barok, klasycyzm, secesja i modernizm); 2. Podstawowa wiedza na temat elementów architektonicznych; 3. Rozpoznawanie zabytków Polski; 4. Podstawowa znajomość zabytków europejskich; Jeszcze […]

100-LECIE WAŻNE INFORMACJE

Ocal mogiłę pradziada od zapomnienia

Dnia 11 i 14 maja w naszej szkole będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na coroczną akcję kuratoryjną oraz Studia Wschód “Ocal Mogiłę Pradziada od Zapomnienia” Pieniądze zebrane od naszych uczniów będą przeznaczone dla młodzieży województwa dolnośląskiego, która będzie porządkowała cmentarze polskie na byłych kresach wschodnich. Zachęcamy do wsparcia akcji, ponieważ wielu z nas pozostawiło tam groby swoich przodków. Więcej […]