RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców 2015/2016

Przewodniczący Rady Rodziców – Andrzej Oruba
V-ce Przewodnicząca – Anna Jasińska
Sekretarz Rady Rodziców – Agnieszka Rybak
Skarbnik Rady Rodziców – Robert Podraza
Członek Rady Rodziców – Kamila Rożek
Przewodniczący komisji rewizyjnej– Małgorzata Zaremba
Członek komisji rewizyjnej– Ewa Zaraś
Członek komisji rewizyjnej– Melania Grześkiewicz
Regulamin Rady Rodziców

Pobierz plik icon doc

» Regulamin rady rodziców

Zarządzenia

Pobierz  plik icon doc

» Zarządzenie w sprawie szafek