TERMINARZ

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

PLAN POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
w roku szkolnym 2020/2021

 

1.Rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021
01 września 2020r./poniedziałek – rada szkoleniowa
15 września 2020r./wtorek

2. Rady klasyfikacyjne:

17 grudnia 2020r./ czwartek- klasy maturalne
14 stycznia 2021r./czwartek- pozostałe klasy
22 kwietnia 2021r./czwartek – klasy maturalne
17 czerwca 2021r./czwartek – pozostałe klasy

3. Rady podsumowujące:

11 lutego 2021r./czwartek
28 czerwca 2021r./poniedziałek – I część, II część sierpień 2021r.

Pozostałe rady – szkoleniowe według zapotrzebowania i możliwości finansowych Szkoły.

Rady pedagogiczne nadzwyczajne zwoływane są przez Dyrektora Szkoły poza ustalonym planem w trybie nadzwyczajnym.

 Rady Pedagogiczne będą odbywały się w czwartki  

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI

Lp.InformacjaSemestr I maturalneSemestr ISemestr II maturalneSemestr II
1.Oceny proponowane klasy maturalne17.11.2020……………22.03.2021……………
2.Oceny proponowane klasy pozostałe klasy……………14.12.2020……………17.05.2021
3.Informacja o prognozowanych ocenach niedostatecznych dla rodziców/zebranie rodziców19.11.202015.12.202025.03.202120.05.2021
4.Ostateczna klasyfikacja klasy maturalne04.12.2020……………9.04.2021……………
5.Ostateczna klasyfikacja pozostałe klasy……………08.01.2021……………8.06.2021
6.Sprawozdanie
z klasyfikacji (pocztą służbową)
07.12.202011.01.202112.04.202111.06.2021
7.Rada klasyfikacyjna
klasy maturalne
17.12.2020……………22.04.202028.06.2021
8.Rada klasyfikacyjna
Pozostałe klasy
……………14.01.2021……………17.06.2021
9.Rada podsumowująca11.02.2021………………………………………
10.Zakończenie roku szkolnego…………………………30.04.202125.06.2021
Harmonogram może ulec zmianie.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

1. 10 września 2020r. (czwartek) – zebranie ogólne
2. 15 października 2020r. (czwartek) – konsultacje
3. 19 listopada 2020r. (czwartek) – zebranie ogólne
4. 15 grudnia 2020r. (wtorek) – zebranie ogólne
5. 11 lutego 2021r. (czwartek) – zebranie ogólne
6. 25 marca 2021r. (czwartek) – konsultacje
7. 20 maja 2021r. (czwartek)- zebranie ogólne
Konsultacje indywidualne – po uzgodnieniu z wychowawcą

Zebrania z rodzicami będą odbywały się we czwartki o godzinie 17.00

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dni wolne od pracy:

1. 04.01.2021r. –poniedziałek
2. 05.01.2021r. – wtorek
3. 04.06.2021r. – piątek

Dni wolne od zajęć edukacyjnych (dla młodzieży):

4,5,6,7 .05.2021r. dni wolne- egzaminy maturalne – technikum i LO
4,5.05.2021 r.- dni wolne- egzaminy maturalne – BSIS
23.10.2020r.- Dzień Patrona

3 dni do wyboru – egzaminy zawodowe dla technikum; 1 dzień do wyboru BSIS