DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR

Pan Dyrektor Bogdan Dudek

mgr Bogdan Dudek

WICEDYREKTORZY

Magdalena Kaliska-Drozd

mgr Magdalena Kaliska-Drozd
Joanna Szponarska

mgr Joanna Szponarska

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

A.Kozłowski

mgr Arkadiusz Kozłowski