DYREKCJA SZKOŁY

p.o. DYREKTOR

Magdalena Kaliska-Drozd

mgr Magdalena Kaliska-Drozd

 

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

A.Kozłowski

mgr Arkadiusz Kozłowski