NASZE ATUTY

Posiadamy znakomite zaplecze do nauki zawodu

~ multimedialne pracownie informatyczne
~ pracownie z tablicami interaktywnymi
~ doskonale wyposażona pracownia hotelarska, turystyczna GALERIA
~ pracownia fototechniczna: ciemnia, atelier GALERIA
~ pracownia technologii żywienia wyposażona w profesjonalny sprzęt gastronomiczny GALERIA
~ nowa pracownia handlowa GALERIA

Projekty i praktyki

~ praktyki zawodowe odbywane w firmach, urzędach, bankach, hotelach, biurach turystycznych, lokalnych przedsiębiorstwach, na promach Unity Line i innych instytucjach w kraju i za granicą
~ praktyki we Włoszech i Portugalii w ramach programu UE Erasmus+
~ organizacja we współpracy z siecią europejskich ofert pracy EURES i Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, płatnych praktyk hotelarskich i gastronomicznych w Austrii
~ udział w projektach międzynarodowych: AIESEC, „Młodzież w działaniu”
~ udział w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”
~ udział w branżowych targach krajowych i międzynarodowych
~ zajęcia branżowe warsztatowe w wyspecjalizowanych ośrodkach symulacyjnych
~ dodatkowe kursy: AUTOCADA, PHOTOSHOPA, wózków widłowych, magazyniera, obsługi kas fiskalnych, kelnerski, barmański, animatora czasu wolnego
~ udział uczniów w projekcie „Lekcja ekonomii”, „Obrońcy własności intelektualnej”
~ uczestnictwo w projekcie edukacyjnym Era Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
~ patronat BZ WBK w Lubinie nad projektem „Bezpieczna szkoła”
~ współpraca z lokalnymi biurami turystycznymi, hotelami, bankiem BZ WBK,PKO SA, szkołami policealnymi, Urzędem Pracy, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym w Legnicy, firmą armatorską Unity Line
~ ciekawe specjalistyczne wycieczki zawodoznawcze
~ współpraca z uczelniami wyższymi

Szkolne życie

~ prężnie działające koła, kluby, samorząd, wolontariat, PCK, Caritas
~ liczne imprezy, konkursy szkolne i międzyszkolne, olimpiady przedmiotowe, zawody sportowe
~ niepowtarzalna okazja uczestnictwa w lekcjach teatralnych

Dodatkowe atuty

~ hala sportowa
~ basen
~ ksero dla uczniów
~ biblioteka z komputerową bazą danych o zasobach biblioteki GALERIA
~ czytelnie ze stanowiskami komputerowymi i archiwum czasopism
~ sklepik ze stolikami do dyspozycji uczniów i nauczycieli
~ atrakcyjne kierunki kształcenia.