TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ    

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem druku 3D. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne przeznaczone do obróbki i projektowania grafiki wektorowej, bitmapowej, modelowania 3D oraz typowe programy do tworzenia publikacji z uwzględnieniem ebook-ów. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe. Dobiera procesy i ustala parametry drukowania cyfrowego, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Wykonuje projekty graficzne prac przeznaczonych do publikacji elektronicznej, tworzy również ebook-i z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zajmuje się on również modelowaniem obiektów 3D przeznaczonych do druku 3D. Jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych, książek czy publikacji elektronicznych.

Kwalifikacje do zdobycia:

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Zastosowania druku i drukarek 3D

Druk 3D (drukowanie 3D) jest nowoczesnym procesem wytwarzania elementów o dowolnym kształcie i zastosowaniu. Drukarki 3D wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność stosowania prototypów lub nisko seryjnej produkcji.

Główne obszary zastosowania wydruków 3D to:

» Przemysł – prototypowanie i wytwarzanie części nowych oraz zamiennych
» Medycyna i stomatologia -implanty, specjalne opakowania, narzędzia
» Architektura -makiety architektoniczne, elementy wyposażenia wnętrz
» Energetyka, topografia terenu, przestrzenne rozkłady obiektów i instalacji
» Reklama i marketing – gadżety, logotypy, identyfikacja wizualna
» Moda i obuwnictwo – elementy ubioru, biżuteria, wspomaganie produkcji

Atuty klasy:

» przygotowanie w zakresie tworzenia kompozycji graficzno-tekstowych
» PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I DRUKU 3D/ NOWOŚĆ NA RYNKU PRACY
» przygotowanie w zakresie wykonywania i realizacji projektów multimedialnych
» kształcenie z zakresu przygotowania materiałów graficznych do procesu drukowania
» kształcenie w zakresie wykonywania wydruków wieloformatowych
» nauka odbywa się w nowoczesnej pracowni grafiki komputerowej
» przygotowanie do prowadzenia własnej działalności
» przygotowanie do podjęcia nauki na wszystkich kierunkach studiów

Pespektywy dalszego kształcenia:

» umożliwia podjęcie nauki w szkołach wyższych I stopnia na kierunkach: informatyka, grafika artystyczna, grafika komputerowa, multimedia i grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia
» umożliwia kontynuację nauki na innych kierunkach związanych z branżą IT

Absolwenci klasy mogą znaleźć zatrudnienie w:

» przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych)
» firmach projektujących strony internetowe
» inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
» DRUKARNICH I FIRMACH PROJEKTOWYCH 3D
» wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji
» studiach graficznych, filmowych, telewizyjnych, studiach fotografii cyfrowej
» drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce
» drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych, obsłudze maszyn i urządzeń cyfrowych, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią
» zakładach poligraficznych – m.in. przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce
» agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, wystawiennictwie produktów, a także udziału w kampaniach reklamowych
» zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,
» absolwenci mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek

Profil kandydata Absolwentów gimnazjum zainteresowanych kształceniem w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych powinny cechować:

» zainteresowanie techniką komputerową,
» zdolności manualne,
» staranność,
» dokładność,
» zmysł plastyczny,
» poczucie estetyki,
» pełna sprawność fizyczna