TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK LOGISTYK

Walory nauki w tym zawodzie:

» planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym
» zarządzanie zapasami
» organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową
» zarządzanie gospodarką odpadami
» zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym do celów zawodowych

Kwalifikacje do uzyskania:

AU.22. Obsługa magazynów
AU.32. Organizacja transportu

Przedmioty punktowane na świadectwie: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Logistycy mogą pracować jako specjaliści ds.: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów czy produkcji, handlu elektronicznego, obsługi klientów, zarządzania centrum dystrybucyjnym, specjaliści ds. gospodarki magazynowej, spedycji ( spedytorzy), jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Zawód ten gwarantuje atrakcyjne wynagrodzenie. Zarobki logistyków w dużym stopniu zależą od regionu, wielkości firmy oraz od doświadczenia i pełnionej funkcji.