SAMORZĄD

OPIEKUNOWIE

mgr Magdalena Kozicka-Dygdałowicz

PRZEWODNICZĄCY

Kamil Denis

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Kevin Tarnowski

SKARBNIK

Paulina Olejnik