DOKUMENTY

Deklaracja maturzysty – instrukcja

Poniżej informujemy, jak prawidłowo wypełnić i przekazać do sekretariatu szkolnego deklarację maturalną.

W celu wypełnienia deklaracji uczniowie powinni wykonać następujące czynności:

1. Pobrać odpowiedni PDF z deklaracją maturzysty z opublikowanych pod adresem: www.vulcan.edu.pl/deklaracje(lub poniżej)

2. Zapisać deklarację na dysku komputera.

3. Otworzyć zapisany wcześniej plik do edycji za pomocą program Adobe Reader.

4. Wypełnić DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać na nośniku przenośnym (na przykład płycie CD).

5. Wydrukować wypełnioną deklarację i podpisać ją.

6. U wicedyrektora Joanny Politowicz (gab. 110), złożyć deklarację w dwóch formach:

a) w wersji papierowej – wydrukowaną i podpisaną;

b) w wersji elektronicznej – zapisaną na nośniku przenośnym.

Uwaga! PDFy nie są wyposażone w mechanizmy kontroli poprawności wypełniania, dlatego prosimy o uważne wypełnianie poszczególnych pól.

Deklaracje maturalne

Załącznik 1a_N:

Deklaracja przeznaczona dla:

(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,

(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017

Pobierz plikicon pdf

» Deklaracja dla UCZNIA technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018  (icon doc wersja MS Word)

Załącznik 1d_S:

Deklaracja przeznaczona dla:

(1) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Pobierz plikicon pdf

» Deklaracja dla ABSOLWENTA technikum  (icon doc wersja MS Word)

Deklaracja maturzysty – formularz

Na tej stronie możesz wypełnić formularz deklaracji maturalnej

» Formularz deklaracji

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów

Pobierz plikicon pdf

» Załącznik 26a  (icon doc wersja MS Word)

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów

Pobierz plikicon pdf

» Załącznik 26b  (icon doc wersja MS Word)