PROCEDURY

Ważne informacje do egzaminu maturalnego  obowiązującego w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik icon pdf

» Terminy egzaminów
» Komunikat o przyborach
» Terminy dla ucznia
» Terminy dla dyrektora
» Komunikat – informatyka
» Komunikat o dostosowaniu
» Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego  w “nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Pobierz plik icon pdf

» Procedury

Informacje dla ABSOLWENTÓW dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

Pobierz plik icon pdf

» Procedury

Informacja o opłatach i terminach na oficjalnej stronie OKE Wrocław [KLIK]

Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2018r.

Pobierz plik icon pdf

» Procedury – informatyka

O dostosowaniu warunków i form egzaminu do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Pobierz plik icon pdf

» Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

O materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzaminie maturalnym w 2018 roku

Pobierz plik icon pdf

» Przybory i materiały pomocnicze

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego

Pobierz plik icon doc

» Wewnątrzszkolna instrukcja matura 2016r.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w częsci pisemnej

Pobierz plik icon pdf

» Czas trwania egzaminu