TERMINY

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2018 roku

Pobierz plik icon pdf

» Terminy – komunikat Dyrektora CKE

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2015 roku

Dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu:

1. Etap pisemny

» 15czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

»od 16 do 19 czerwca 2015 r.

dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015 r.)

»od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r.

dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

»28 sierpnia 2015 r.

przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół; data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Sesja 1.: styczeń – luty 2015 r.
Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja w pozostałych kwalifikacjach

8 stycznia
2015 r.

15 stycznia 2015 r.

od 9 stycznia do
27 lutego 2015 r.

27 marca 2015 r.

 

Sesja 2.: maj – lipiec 2015 r.
Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja w pozostałych kwalifikacjach

22 czerwca
2015 r.

23 czerwca 2015 r.

od 25 maja do
6 lipca 2015 r.

28 sierpnia 2015 r.