WAŻNE INFORMACJE

Informacja dla maturzystów – absolwentów

Do maturzystów – absolwentów:
Do dnia 22 lutego 2019 należy zweryfikować swoje dane osobowe i zdawane przedmioty oraz upewnić się, że jest się na liście do egzaminu maturalnego. Absolwenci mogą tego dokonać w sekretariacie szkoły.