DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR

mgr Artur Pastuch

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Kaliska-Drozd

Wicedyrektor

mgr Agnieszka Ostaszewska

 

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Arkadiusz Kozłowski

 

A.Kozłowski

 

ki