WAŻNE INFORMACJE

Matura i egzaminy 2021. Listy zdających.

Drodzy absolwenci!
 
Informujemy, że listy zdających zostały umieszczone na Teams (zespół MATURA/EGZAMIN ZAWODOWY 2021).

Dostęp do Teams’a mają obecni abiturienci oraz absolwenci, którzy ukończyli naszą szkołę w zeszłym roku.

Pozostali mogą uzyskać informacje poprzez sekretariat szkoły.