STAŻE I PRAKTYKI

„Młodzież dla Europy – Europa dla młodzieży”

W dniach 01.06.2018 r. – 30.06.2018 r. dwie absolwentki z Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie biorą udział w płatnych, zagranicznych stażach zawodowych w Bolonii (Włochy).
Wyjazd współfinansowany jest przez Fundusz Europejski w ramach programu POWER VET, tytuł projektu: „Młodzież dla Europy – Europa dla młodzieży”.
W ramach stażu uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, przelot na miejsce stażu, kursy językowe i wsparcie opiekuna stażu.
Organizatorem zagranicznych staży zawodowych dla absolwentów technikum jest Europejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej, którego prezesem jest Pani Marzena Pitus.
Trzymamy kciuki za Adę i Weronikę – życzymy bardzo owocnego pobytu w Bolonii.

kierownik kształcenia praktycznego Arkadiusz Kozłowski

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Zdjęcia na dysku google: