INNE

Nasi uczniowie protestują

Nasi uczniowie protestują przeciw włączaniu III Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.