INNE KONKURSY

Pierwszy etap olimpiady ekonomicznej

Dzisiaj odbyły się w szkole zawody 1-ego stopnia 32. Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasłem jest „Gospodarka światowa.Wolny handel czy protekcjonizm ?” Do pierwszego etapu olimpiady przystąpiło 15 uczniów z naszej szkoły.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.