HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

Część ustna egzaminu maturalnego

 

od 9 do 22 maja

(oprócz 12 i 19 maja)

język polski

języki mniejszości narodowych język łemkowski

język kaszubski

 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 6 do 25 maja

(oprócz 12 i 19 maja)

języki obce nowożytne

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

6

poniedziałek

język polski – pp*

język polski – pr *

7

wtorek

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr

8

środa

język angielski – pp

język angielski – pr język angielski – dj*

9

czwartek

matematyka – pr

filozofia – pp filozofia – pr

10

piątek

biologia – pp biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pp wiedza o społeczeństwie – pr

11, 12 – sobota, niedziela

13

poniedziałek

chemia – pp chemia – pr

informatyka – pp informatyka – pr

14

wtorek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr język niemiecki – dj

15

środa

geografia – pp geografia – pr

historia sztuki – pp historia sztuki – pr

16

czwartek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr język rosyjski – dj

17

piątek

język francuski – pp

język francuski – pr język francuski – dj

18, 19 – sobota, niedziela

20

poniedziałek

fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia – pp historia – pr

21

wtorek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr język hiszpański – dj

 

22

 

środa

język włoski – pp język łemkowski – pp język łemkowski – pr

język włoski – pr język włoski – dj

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

czwartek

 

języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp poziom podstawowy; pr poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

 

Część ustna egzaminu maturalnego

 

 

od 3 do 8 czerwca

język polski

języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne

język łemkowski język kaszubski

 

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

3

poniedziałek

język polski – pp**

język polski – pr**

4

wtorek

matematyka – pp

matematyka – pr

5

środa

język angielski – pp

język angielski – pr język angielski – dj**

 

6

 

czwartek

 

wiedza o społeczeństwie – pp, pr

filozofia – pp, pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr historia sztuki – pp, pr

7

piątek

biologia – pp, pr

informatyka – pp, pr

8, 9 – sobota, niedziela

10

poniedziałek

chemia – pp, pr

geografia – pp, pr

11

wtorek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr język niemiecki – dj

12

środa

język francuski – pp

język francuski – pr język francuski – dj

13

czwartek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr język rosyjski – dj

 

14

 

piątek

 

fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr

historia – pp, pr

historia muzyki – pp, pr wiedza o tańcu – pp, pr

15, 16 – sobota, niedziela

17

poniedziałek

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr język hiszpański – dj

18

wtorek

język włoski – pp

język włoski – pr język włoski – dj

 

19

 

środa

 

języki mniejszości narodowych – pp

języki mniejszości narodowych – pr język kaszubski – pp, pr

język łemkowski – pp, pr zadania w języku obcym ***

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2019 r.

** pp poziom podstawowy; pr poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

4 lipca 2019 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

4 lipca 2019 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

4 lipca 2019 r.


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.

 

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

11 września 2019 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2019 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2019 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015– 2019 oraz absolwentów techników z lat 2016–2019.)

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

 

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia chemia filozofia fizyka geografia historia

historia muzyki historia sztuki język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

poziom rozszerzony

 

 

 

 

 

180

informatyka

poziom rozszerzony**

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp poziom podstawowy; pr poziom rozszerzony.


CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2019 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005–2014 oraz absolwentów techników z lat 2006–2015.)

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

 

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

 

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia historia

historia muzyki historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu

język kaszubski

 

poziom podstawowy

 

120

 

poziom rozszerzony

 

180

biologia chemia

fizyka i astronomia geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy  między  poszczególnymi  częściami  egzaminu  z  informatyki  na  poziomie  podstawowym  i  rozszerzonym  oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.