IV TURNIEJ SZACHOWY ZOSTAŁ OBJĘTY

HONOROWYM PATRONATEM

POSŁA NA SEJM RP KRZYSZTOFA KUBOWA

WÓJTA GMINY LUBIN TADEUSZA  KIELANA

Podobny obraz

 


 

                     KRZYSZTOF KUBÓW                                                    TADEUSZ KIELAN