REGULAMIN
IV TURNIEJU SZACHOWEGO „Barbórka 2018”
Polska Niepodległa
pod Honorowym Patronatem
Posła na Sejm RP Krzysztofa Kubowa i Wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana
24 -25 listopada 2018 roku
I. ORGANIZATORZY
1. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
2. Rada Rodziców Zespołu szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
3. Klub Szachowy „Junior” w Lubinie
II. GŁÓWNI SPONSORZY
1. Poseł na Sejm RP Krzysztof Kubów
2. KGHM Metraco S.A.
3. Maciej Stecek Prezes Zarządu NEXEON
III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
1. Termin: 24 - 25.11.2018 r., godz. 10:00
- 24 listopada 2018r., godz. 10.00 (sobota) - Turniej Junior- Grupa B
- 25 listopada 2018r., godz. 10.00 (niedziela)- Turniej Open- Grupa A
2. Miejsce gry
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego,
ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin,
3. Zapisy:
- do 23.11.2018r. poprzez stronę www.chessmanager.com/pl/tournaments/5683537961287680,
lub do zamknięcia listy;
- w dniu rozpoczęcia Turnieju od godziny 9:00 do 9:30;
- liczba miejsc w Turnieju jest ograniczona (126 uczestników), decyduje kolejność zgłoszeń
i dokonania wpłaty wpisowego.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia swojego uczestnictwa w dniu Turnieju
do godziny 9.30. Odprawa techniczna 9.45.
5. Turniej Open zostanie zgłoszony do FIDE.
IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Turniej zostanie rozegrany w dwóch głównych grupach:
Grupa B
Turniej Junior rozgrywany 24 listopada 2018r. (sobota) systemem szwajcarskim - 9 rund;
tempo po 10 minut dla zawodnika.
Kategorie wiekowe grupa B:
1. grupa B1 - Junior Młodszy do 9 lat (roczniki 2009 i młodsi)
2. grupa B2 - Junior Starszy od 10 do 15 lat (roczniki 2003 - 2008)
Grupa A
Turniej Open rozgrywany 25 listopada 2018r. (niedziela) systemem szwajcarskim - 9 rund;
tempo po 10 minut +5 sekund na posunięcie.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Turnieju obowiązuje wpisowe płatne przed rozgrywkami w wysokości:
1. Grupa A - 30 zł (junior do lat 16 - rocznik 2002 i młodszy - 15 zł.)
2. Grupa B - 10 zł.
VI. NAGRODY
Grupa A - nagrody pieniężne
Miejsce
Nagroda
Nagrody specjalne
Kwota
Najlepsza kobieta
100 zł
I
1500 zł
Najlepszy Junior do lat 15
100 zł
II
1200 zł
Nagroda losowana
100 zł
III
1000 zł
Najmłodszy zawodnik
100 zł
IV
800 zł
Najstarszy zawodnik
100 zł
V
700 zł
VI
600 zł
Nagroda specjalna
100 zł
VII
500 zł
VIII
400 zł
Inne nagrody zostaną podane po drugiej rundzie.
IX
300 zł
W Turnieju obowiązuje zasada jednej nagrody
pieniężnej do wyboru przez uczestnika
X
200 zł
Turniej Junior podzielony został na dwie grupy.
Grupa B1
Grupa B2
Nagrody główne- nagrody pieniężne
Nagrody główne- nagrody pieniężne
Miejsca
Nagroda
Miejsca
Nagroda
I
500 zł
I
500 zł
II
400 zł
II
400 zł
III
300 zł
III
300 zł
IV
200 zł
IV
200 zł
V
100 zł
V
100 zł
Miejsca
Nagroda
Miejsca
Nagroda
100 zł
100 zł
VI
VI
100 zł
100 zł
VII
VII
100 zł
100 zł
VIII
VIII
100 zł
100 zł
IX
IX
X
100 zł
X
100 zł
Nagrody specjalne:
I
Najmłodszy zawodnik Turnieju w grupie B
100zł
II
Najmłodsza zawodniczka Turnieju w grupie B
100 zł
III
Nagroda losowana
100 zł
IV
Nagroda specjalna
100 zł
Pozostałe nagrody i upominki: puchary dla miejsc I-V oraz medale dla wszystkich
zawodników.
VII. INFORMACJE DODATKOWE
1.Informacje o przebiegu Turnieju oraz sprawozdanie z niego zostanie umieszczone na stronach:
www.chessjunior.pl
www.zs2lubin.edu.pl
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W czasie trwania Turnieju obowiązują przepisy szachowe PZSzach.
2. Uczestnicy biorący udział w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Uczestników prosimy o zapoznanie się z Zasadami Organizacji i Uczestnictwa w Turnieju
ZASADY ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W IV TURNIEJU
SZACHOWYM BARBÓRKA 2018 POLSKA NIEPODLEGŁA