100-LECIE INNE

Polskim Noblistom Literackim

7 grudnia odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona
POLSKIM NOBLISTOM  LITERACKIM.

Uczniowie klas: I zk, III hf i III al przygotowali prezentacje, wiersze, fragmenty filmów, piosenki dotyczące życia i twórczości pisarzy i poetów. Na sesję zostali zaproszeni  uczniowie klasy III al i I zk oraz delegacje klas.

Organizatorki sesji: p. Ilona Gieras-Idczak, p. Jolanta Ziemieńczuk i p. Agnieszka Sabat-Żełobowska dziękują uczniom za zaangażowanie w jej przygotowanie.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.