pr1

DZIAŁ I – INFORMACJE O SZKOLE

DZIAŁ II – CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

DZIAŁ III – ORGANY SZKOŁY

DZIAŁ IV – ORGANIZACJA SZKOŁY

DZIAŁ V – ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

DZIAŁ VI – PRACOWNICY SZKOŁY

DZIAŁ VII – UCZNIOWIE SZKOŁY\